รวดเร็ว   ถูกต้อง   โปร่งใส   ใส่ใจบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Satun Primary Educational Service Area Office

ผู้อำนวยการ

ดร.อาดุลย์ พรมแสง
ผู้อำนวยการ สพป.สตูล

เมนูหลัก

ระบบ e-Office

ระบบของ สพฐ.

ข้อมูลสารสนเทศ