หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


 
 
 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
ด้วย พี่สาวนางสุพิศ ระสิตานนท์ ครูโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ และนายสมพงษ์ สิทธิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล ได้เสียชีวิตลง ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดมงคลมิ่งเมือง (ป่าช้าจีน) กำหนดการฌาปณกิจวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558.....จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอแสดงความเสียใจไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
วันที่ 26 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 13 ] คน โดย ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
 กยศ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พื้นที่ จ.สตูล
กยศ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พื้นที่ จ.สตูล
กยศ. ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับผู้ปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาการดำเนินงาน กยศ.ที่สนองต่อความต้องการของผู้ประสงค์กู้เงินยืเรียน
วันที่ 25 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 26 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล  นำครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมรับมือภัยพิบัติ
สพป.สตูล นำครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมรับมือภัยพิบัติ
สพป.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภัยพิบัติในสถานศึกษาและวิธีการจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ พื่อให้โรงเรียนมีความตระหนักและเกิดการเตรียมความพร้อมอย่างสูงสุด ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสตูล
วันที่ 24 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 61 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 บอกเล่า ประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล
บอกเล่า ประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล
บอกเล่า ประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล
วันที่ 24 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 90 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
ด้วยนายสุกรี ปังหลีเส็น ข้าราชการบำนาญ (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำทะลุ) ได้กลับไปสู่พระเมตตาของพระอัลเลาะห์แล้ว กำหนดยำนาซะ ณ มัสยิดบ้านดูสน อ.ควนโดน ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ... จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอแสดงความเสียใจไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
วันที่ 23 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 19 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 
23 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
10 ก.พ. 58
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
07 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
         
โรงเรียนบ้านปากบาง รับมอบอาคารโรงอาหารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหาร 50 ปี 50โรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้แก่โรงเรียนบ้านปากบาง อำเภอละงู เพื่อเป็นสถานที่ประกอบอาหารกลางวันและรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนอย่างมีสุขอนามัย
[ ผู้อ่าน 4 คน] วันที่ 28 ส.ค. 58 โดย บ้านปากบาง (จุรี นราจิต)
ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ร.ร.อนุบาลมะนัง
นายอำเภอมะนัง นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนอนุบาลมะนัง
[ ผู้อ่าน 9 คน] วันที่ 27 ส.ค. 58 โดย อนุบาลมะนัง (นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย)
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
ด้วยนางวรรณา เจียงศรีภัณฑ์ อายุ 73 ปี มารดา นางสาว นุจรี เจียงศรีภัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านควนขัน ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าช้าจีน อ.เมือง จ.สตูล กำหนดฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขอแสดงความเสียใจไว้ ณ โอกาสนี้
[ ผู้อ่าน 4 คน] วันที่ 24 ส.ค. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
กรีฑาสานสัมพันธ์เมืองสตูล 1
ศูนย์เครือข่ายเมืองสตูล 1 ได้จัดการแข่งขันกรีฑา "กรีฑาสานสัมพันธ์เมืองสตูล 1 เกมส์" ปีการศึกษา 2558
[ ผู้อ่าน 66 คน] วันที่ 20 ส.ค. 58 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษานอกสถานศึกษางานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล จังหวัดตรัง
[ ผู้อ่าน 32 คน] วันที่ 19 ส.ค. 58 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 (วิลาวรรณ ปอหรา)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางอุไร นาคสง่า เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องผลการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สารในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ ผู้อ่าน 143 คน] วันที่ 19 ส.ค. 58 โดย บ้านในเมือง (ณรงศักดิ์ เส็นจิต)
วันแม่สืบสานอาเซียนเรียนรู้วิชาการ ที่โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดกิจกรรมวันแม่สืบสานอาเซียนเรียนรู้วิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เสริมศักยภาพนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
[ ผู้อ่าน 48 คน] วันที่ 17 ส.ค. 58 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
กิจกรรมร่วมใจพัฒนาโรงเรียน ณ ผัง 20
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 จัดกิจกรรมร่วมใจพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
[ ผู้อ่าน 19 คน] วันที่ 16 ส.ค. 58 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 (นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์)
กิจกรรม Bike for Mom ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและชุมชน จัดกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ปี 2558
[ ผู้อ่าน 29 คน] วันที่ 16 ส.ค. 58 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 (นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
[ ผู้อ่าน 144 คน] วันที่ 14 ส.ค. 58 โดย บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (อับดุลเล๊าะ ใบหมาดปันจอ)
กิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้าน 3 - 7 สิงหา สานสันพันธ์อุ่นไอรัก โรงเรียนบ้านบ่อหิน
เมื่อวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้าน สานสันพันธ์อุ่นไอรัก โรงเรียนบ้านบ่อหิน
[ ผู้อ่าน 50 คน] วันที่ 13 ส.ค. 58 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนบ้านบ่อหิน
โรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 255 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
[ ผู้อ่าน 58 คน] วันที่ 13 ส.ค. 58 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางสาววันนา แกสมาน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดชีวิตมีคุณค่า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
[ ผู้อ่าน 66 คน] วันที่ 13 ส.ค. 58 โดย บ้านปาเต๊ะ (นิฟติมา หมาดทิ้ง)
โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ จัดงานวันแม่ ปี 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่รำลึกถึงพระคุณแม่
[ ผู้อ่าน 32 คน] วันที่ 13 ส.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ (ปัทมา มาลินี)
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนบ้านวังสายทอง
โรงเรียนบ้านวังสายทอง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เพื่อให้นักเรียนแสดงความรักต่อแม่โดยการมอบดอกมะลิ
[ ผู้อ่าน 26 คน] วันที่ 13 ส.ค. 58 โดย บ้านวังสายทอง (นางสาวฮาบีบ๊ะ สุขสง่า)
กีฬาสีโรงเรียนบ้านวังสายทอง
ผู้อำนวยและคณะครูโรงเรียนบ้านวังสายทองจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในเพื่อปลูกฝังนิสัยการรักสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา รวมทั้งปลูกฝังนิสัยให้รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน
[ ผู้อ่าน 22 คน] วันที่ 13 ส.ค. 58 โดย บ้านวังสายทอง (นางสาวฮาบีบ๊ะ สุขสง่า)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง