TEPE Online พัฒนาครู สู่อนาคตชาติ

หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


 
 
 
สพป.สตูล  ระดมสมองวางแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ
สพป.สตูล ระดมสมองวางแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
สพป.สตูล ระดมสมองวางแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อระดมความคิดการวางแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระดับเขตพื้นที่ และสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม ด้วยการปรับใช้รูปแบบของ “บรม”
วันที่ 25 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 52 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
พิธี MOU อบรมโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีฯ
พิธี MOU อบรมโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีฯ
พิธี MOU อบรมโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีฯ
วันที่ 21 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 10 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นายมาแอน ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนกลาง อ.ละงู จ.สตูล เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสนกลาง ปีการศึกษา 2557 – 2558
วันที่ 21 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 57 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล  ให้ความรู้ผู้บริหารกับการโค้ช...เพื่อพัฒนาครู
สพป.สตูล ให้ความรู้ผู้บริหารกับการโค้ช...เพื่อพัฒนาครู
สพป.สตูล ให้ความรู้ผู้บริหารโรงเรียนกับการโค้ช เพื่อพัฒนาครู เพื่อเร่งปฏิรูปตนเองและการจัดการเรีรยนการสอนที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 21 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 73 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 กศจ.สตูล  นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นบัญชี กศจ.สตูล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กศจ.สตูล นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นบัญชี กศจ.สตูล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กศจ.สตูล ประกาศนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นบัญชี กศจ.สตูล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 กลุ่มวิชา โดยใช้ได้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2560
วันที่ 15 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 687 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 
01 ก.ค. 59
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
24 มิ.ย. 59
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
03 มิ.ย. 59
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
27 พ.ค. 59
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
26 พ.ค. 59
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
20 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
02 มี.ค. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
10 พ.ย. 58
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
10 พ.ย. 58
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
         
โรงเรียนบ้านเกตรีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินการทดสอบบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

[ ผู้อ่าน 45 คน] วันที่ 25 ก.ค. 59 โดย บ้านเกตรี (ซูอีด อัสนีย์)
โรงเรียนบ้านบ่อหิน จัดโครงการอบรมสัมมนาพ่อแม่ ผู้ปกครองระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านบ่อหิน จัดอบรมสัมมนาพ่อแม่ ผู้ปกครองระดับปฐมวัย เพื่อให้พ่อแม่และผู้ปกครองเข้าใจพัฒนาการเด็กและวิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู
[ ผู้อ่าน 40 คน] วันที่ 21 ก.ค. 59 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน จัดกีฬาสัมพันธ์ชุมชน
คณะครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน พร้อมเดินรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม 2559 ในระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559
[ ผู้อ่าน 38 คน] วันที่ 19 ก.ค. 59 โดย ()
โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน สืบสานวิถีพุทธวันเข้าพรรษา
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านบ่อแก่บ่อหิน ร่วมกับชุมชนป่าแก่บ่อหิน นำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดต่าง ๆ เพื่อสืบสานวิถีพุทธ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2559
[ ผู้อ่าน 29 คน] วันที่ 19 ก.ค. 59 โดย ()
กิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี "สาหร่ายเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559
[ ผู้อ่าน 27 คน] วันที่ 16 ก.ค. 59 โดย บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (อับดุลเล๊าะ ใบหมาดปันจอ)
เดินขบวนประชาสัมพันธ์ ลงคะแนนประชามติ กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชามติ โรงเรียนบ้านไทรงาม
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายบัญญัติ รักศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม ได้นำขบวนกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ร่วมกับคณะครู นักเรียน
[ ผู้อ่าน 63 คน] วันที่ 15 ก.ค. 59 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
โรงเรียนบ้านนาทอน ตัวแทน สพป.สตูล จัดนิทรรศการลดเวลาเพิ่มเวลารู้ ในงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา ในศตวรรณที่ 21
โรงเรียนบ้านนทอน ตัวแทน สพป.สตูล จัดนิทรรศการลดเวลาเพิ่มเวลารู้ ในงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา ในศตวรรณที่ 21 จชต. จุดที่4 ซึ่งสพฐ. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
[ ผู้อ่าน 58 คน] วันที่ 13 ก.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านนาทอน (นายอินยัส จิเหม)
โรงเรียนบ้านนาทอน ตัวแทน สพป.สตูล จัดนิทรรศการลดเวลาเพิ่มเวลารู้ ในงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา ในศตวรรณที่ 21
โรงเรียนบ้านนทอน ตัวแทน สพป.สตูล จัดนิทรรศการลดเวลาเพิ่มเวลารู้ ในงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา ในศตวรรณที่ 21 จชต. จุดที่4 ซึ่งสพฐ. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
[ ผู้อ่าน 58 คน] วันที่ 13 ก.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านนาทอน (นุสรีหนา จิตหลัง)
โรงเรียนอนุบาลละงู ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. เข้าถ่ายทำรายการโทรทัศน์
โรงเรียนอนุบาลละงู ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. เข้าถ่ายทำรายการโทรทัศน์ "เสียงอนาคต"โดยถ่ายทำ Location ของโรงเรียน การจัดการการเรียนการสอน 5 วิชาหลัก และกิจกรรมเด่น
[ ผู้อ่าน 47 คน] วันที่ 12 ก.ค. 59 โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นางฝาริดะ หมื่นชล)
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ร่วมจัดนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกล DLIT
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ร่วมจัดนิทรรศการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกล DLIT" ณ หอประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ฯ มอ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
[ ผู้อ่าน 40 คน] วันที่ 12 ก.ค. 59 โดย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า (ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน)
โรงเรียนอนุบาลมะนังได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการความก้าวหน้าการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนอนุบาลมะนังได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการความก้าวหน้าการอ่านออกเขียนได้
[ ผู้อ่าน 79 คน] วันที่ 10 ก.ค. 59 โดย อนุบาลมะนัง (นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย)
นักเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลละงู เป็นตัวแทน สพป.สตูล จัดนิทรรศการลดเวลาเพิ่มเวลารู้
นักเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลละงู เป็นตัวแทน สพป.สตูล จัดนิทรรศการลดเวลาเพิ่มเวลารู้ ในงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา ในศตวรรณที่ 21
[ ผู้อ่าน 78 คน] วันที่ 09 ก.ค. 59 โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นางฝาริดะ หมื่นชล)
โรงเรียนบ้านเกตรีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตามที่โรงเรียนบ้านเกตรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนบ้านเกตรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ตาม ประกาศที่ส่งมานี้
[ ผู้อ่าน 302 คน] วันที่ 07 ก.ค. 59 โดย บ้านเกตรี (ซูอีด อัสนีย์)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการการศึกษาทางเลือก
โรงเรียนบ้านวังปริง ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการการศึกษาทางเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
[ ผู้อ่าน 59 คน] วันที่ 04 ก.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือจัดกิจกรรมละศิลอดสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือจัดกิจกรรมละศิลอดสัมพันธ์
[ ผู้อ่าน 52 คน] วันที่ 01 ก.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ (ปัทมา มาลินี)
โรงเรียนบ้านโตนปาหนันจัดโครงการ "สานสัมพันธ์สู่รอมฎอน" (ละศีลอด) ประจำปี ฮ.ศ.1437
โรงเรียนบ้านโตนปาหนันจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน "สานสัมพันธ์สู่รอมฏอน" (ละศีลอด) ประจำปี ฮ.ศ. 1437 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559
[ ผู้อ่าน 59 คน] วันที่ 01 ก.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน (น.ส.จริยา เพ็ชร์หมาด)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง