หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


 
 
 
ขอเชิญยื่นแบบ ภ.ง.ด.90   ภ.ง.ด.91  ปีภาษี 2558
ขอเชิญยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2558
ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล จะจัดส่งเจ้าหน้าที่สรรพากรมาให้บริการรับชำระภาษีปี 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลุกจ้าง จัดเตรียมหลักฐานเพื่อยื่นชำระภาษีในวันดังกล่าว
วันที่ 12 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 18 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
รองเท้าแฟนซี เพิ่มมูลค่ารองเท้าแตะ  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบ้านคลองขุด
รองเท้าแฟนซี เพิ่มมูลค่ารองเท้าแตะ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบ้านคลองขุด
รองเท้าแฟนซี เพิ่มมูลค่ารองเท้าแตะ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบ้านคลองขุด สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน
วันที่ 11 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 70 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ผอ.สพป.สตูล ส่งลูกเสือตัวแทนภาคใต้ และมาเลเซียร่วมชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง
ผอ.สพป.สตูล ส่งลูกเสือตัวแทนภาคใต้ และมาเลเซียร่วมชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง
ผอ.สพป.สตูล ส่งลูกเสือตัวแทนภาคใต้ และมาเลเซียร่วมชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง
วันที่ 11 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 31 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
สพป.สตูล รับการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ
สพป.สตูล รับการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ
สพป.สตูล รับการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 11 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 29 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
หน่วยงานการศึกษาฯสตูลรับการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
หน่วยงานการศึกษาฯสตูลรับการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
หน่วยงานการศึกษาฯสตูลรับการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
วันที่ 11 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 38 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
 
10 พ.ย. 58
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
10 พ.ย. 58
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
29 ต.ค. 58
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
02 มี.ค. 58
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
23 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ก.พ. 58
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
10 ก.พ. 58
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
07 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
         
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559
[ ผู้อ่าน 71 คน] วันที่ 05 ก.พ. 59 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ ร.ร.อนุบาลละงู
วันอังคารที่ 2 ก.พ. 2559 ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนอนุบาลละงู
[ ผู้อ่าน 89 คน] วันที่ 03 ก.พ. 59 โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นางฝาริดะ หมื่นชล)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ “มิตรภาพที่ ๑๔๗” ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
[ ผู้อ่าน 183 คน] วันที่ 03 ก.พ. 59 โดย โรงเรียนบ้านย่านซื่อ (อิมรอน ยูฮันนั้น)
โรงเรียนอนุบาลมะนังต้อนรับคณะสำนักงานธรรมนูญทหารอากาศ
โรงเรียนอนุบาลมะนังต้อนรับคณะสำนักงานธรรมนูญทหารอากาศ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
[ ผู้อ่าน 51 คน] วันที่ 03 ก.พ. 59 โดย อนุบาลมะนัง (นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย)
โรงเรียนบ้านหาญจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านหาญ โดยนางฮาบีบะ หลงสลำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาญและคณะครู จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2558
[ ผู้อ่าน 93 คน] วันที่ 01 ก.พ. 59 โดย บ้านหาญ (ประดิษฐ์ สองเมือง)
สพป.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา
สพป.สตูล ร่วมด้วยมูลนิธิชัยพัฒนาและผู้บริหารโรงเรียนตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่เกาะ
[ ผู้อ่าน 144 คน] วันที่ 29 ม.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย (นายยุทธการ นุ้ยตีเตบ)
โรงเรียนบ้านโคกพยอมจัดกิจกรรม
(วันนี้) 28 มกราคม 2559 นำโดย นางสาวไลลา บินโส๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม พร้อมด้วย อาจารย์อาหลี หมูดงาม วิทยากรบรรยายพิเศษ ร่วมกับคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
[ ผู้อ่าน 119 คน] วันที่ 28 ม.ค. 59 โดย บ้านโคกพยอม (นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางสาวติมะเหรียม เกษตรกาลาม์ ครูโรงเรียนบ้านปลักหว้า เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปลักหว้า ปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 34 คน] วันที่ 27 ม.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านปลักหว้า (นายอับดลกาหรีม รอเกต)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางวารี หล้าดี ครู โรงเรียนบ้านปลักหว้า เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
[ ผู้อ่าน 25 คน] วันที่ 27 ม.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านปลักหว้า (นายอับดลกาหรีม รอเกต)
บ้านวังปริงทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โรงเรียนบ้านวังปริง จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-2 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ณ จังหวัดพัทลุง ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559
[ ผู้อ่าน 47 คน] วันที่ 27 ม.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
โรงเรียนบ้านสายควน นำนักเรียนเเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านสายควน นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดกระบี่ เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
[ ผู้อ่าน 84 คน] วันที่ 25 ม.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

[ ผู้อ่าน 213 คน] วันที่ 22 ม.ค. 59 โดย บ้านฉลุง (นางสาวปานวดี ปานรงค์)
ต้อนรับคณะกรรมการบริหารวิชาการเครือข่ายท่าไม้รวก สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนยฺ์เครือข่ายท่าไม้รวกมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนกรู้การจัดการศึกษาบนความแตกต่างทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม
[ ผู้อ่าน 53 คน] วันที่ 21 ม.ค. 59 โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นางฝาริดะ หมื่นชล)
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน“กิจกรรมตลาดนัดชุมชน”
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559 นายบัญญัติ รักศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม ร่วมกับครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
[ ผู้อ่าน 102 คน] วันที่ 21 ม.ค. 59 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
มูลนิธิศุภนิมิต อำเภอทุ่งหว้า อบรมทักษะชีวิต เรื่องยาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลาน
มูลนิธิศุภนิมิต อำเภอทุ่งหว้า จัดอบรมทักษะชีวิต เรื่องยาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลานที่อยู่ในโครงการ เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้เรื่องทักษะชีวิตและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
[ ผู้อ่าน 117 คน] วันที่ 20 ม.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
ประการศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านวังปริง ประการศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) วิชาเอกภาษาไทย ดังประกาศแนบท้าย
[ ผู้อ่าน 259 คน] วันที่ 20 ม.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านวังปริง (จารุวรรณ ไวปรีชา)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง