หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม
ด้วยบุตรชายของนายอานนท์ เอกทัตร พนักงานขับรถยนต์ สพป.สตูล ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดพิทักษ์คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล กำหนดฌาปนกิจศพวันที่ 17 ตุลาคม 2558 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอแสดงความเสียใจไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
วันที่ 09 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 9 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล  เตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558
สพป.สตูล เตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558
สพป.สตูล ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันครูผู้ช้วย ครั้งที่ 2 ปี 2558 เพื่อให้การสอบแข่งขันครูผู้ช่วยเป็นไปอย่างรัดกุม รอบคอบ โปร่งใส่ ปราศจาการทุจริต
วันที่ 09 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 301 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล ประชุมเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
สพป.สตูล ประชุมเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
สพป.สตูล ประชุมลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสตูล ซึ่งมติเอกฉันท์ให้นายเจน ขวัญทอง ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่ 08 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 49 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล เร่งสรุปผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
สพป.สตูล เร่งสรุปผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
สพป.สตูล ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อสรุปรายงานผลภาพความสำเร็จของการบริหารจัดการโครงการในปีงบประมาณ 2558 เพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
วันที่ 08 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 19 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ประชาสัมพันธ์แผนผังสนามสอบครูผู้ช่วย
ประชาสัมพันธ์แผนผังสนามสอบครูผู้ช่วย
สพป.สตูล แจ้งประชาสัมพันธ์สนามสอบครูผู้ช่วย โดยสนามสอบที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล และสนามสอบที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
วันที่ 07 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 573 ] คน โดย ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
 
11 ก.ย. 58
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
23 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
10 ก.พ. 58
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
07 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
         
โรงเรียนบ้านบ่อหิน จัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการคุณครูสายันห์ สุดคง
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่า ร่วมแสดงมุทิตาจิต
[ ผู้อ่าน 24 คน] วันที่ 08 ต.ค. 58 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
บ่อหินทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - เพชรบุรี
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อหิน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
[ ผู้อ่าน 45 คน] วันที่ 08 ต.ค. 58 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอ
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" พร้อมด้วยคณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาอำเภอ กีฬากาหลงเกมส์ กีฬา- กรีฑาภายใน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2558 - 1 ตุลาคม 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลัง มีสุขภาพพลามัยที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
[ ผู้อ่าน 57 คน] วันที่ 06 ต.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
โรงเรียนบ้านขอนคลาน ร่วมกับโรงเรียนกลุ่มอันดามันจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนบ้านขอนคลาน จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ให้กับคุณครูจรูญ โสสนุย ครูโรงเรียนบ้านขอนคลาน และ คุณสมชัย หมานยวง พนักงานบริการโรงเรียนบ้านขอนคลาน
[ ผู้อ่าน 78 คน] วันที่ 04 ต.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนบ้านหาญศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเกาะเสือ จ.พัทลุง
นางฮาบีบะ หลงสลำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาญและคณะครู ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเกาะเสือ จังหวัดพัทลุง
[ ผู้อ่าน 82 คน] วันที่ 03 ต.ค. 58 โดย บ้านหาญ (ประดิษฐ์ สองเมือง)
โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา จัดกิจกรรมวันเกษียณให้แด่ ครูวีระวรรณ รักสุวชน
โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา ได้จัดกิจกรรม "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อแสดงมุทิตา แก่ครูผู้เกษียณ
[ ผู้อ่าน 57 คน] วันที่ 01 ต.ค. 58 โดย บ้านบันนังปุเลา (นายสุริยา รักดี)
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า จัดงานคุรุมุทิตาคุณานุสรณ์ เกษียณอายุราชการ
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า จัดงานคุรุมุทิตาคุณานุสรณ์ เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู จำนวน 3 คน และพนักงานบริการ จำนวน 1 คน
[ ผู้อ่าน 161 คน] วันที่ 27 ก.ย. 58 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนอนุบาลมะนังเข้าร่วมกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอมะนัง
โรงเรียนอนุบาลมะนังเข้าร่วมกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอมะนัง
[ ผู้อ่าน 43 คน] วันที่ 22 ก.ย. 58 โดย อนุบาลมะนัง (นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางอ้อมใจ เหมสนิท ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองขุด ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
[ ผู้อ่าน 29 คน] วันที่ 22 ก.ย. 58 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
เชิญร่วมงาน มุทิตาจิต ครูจงจิตต์ เมืองปาน ร.ร.นิคมพัฒนาผัง20
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 เชิญ ร่วมงานมุทิตาจิต คุณครูจงจิตต์ เมืองปาน
[ ผู้อ่าน 75 คน] วันที่ 18 ก.ย. 58 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 (นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์)
งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวรรธนะสาร คนใหม่
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนวรรธนะสาร ร่วมกันต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ ผู้อ่าน 264 คน] วันที่ 17 ก.ย. 58 โดย โรงเรียนวรรธนะสาร (นางสาวสาริณี หนูหมาด)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรมกีฬา - กรีฑาภายใน ระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2558
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรมกีฬา - กรีฑาภายใน ระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2558
[ ผู้อ่าน 41 คน] วันที่ 16 ก.ย. 58 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
สำนักงานพลังงาน จังหวัดสตูล ร่วมกับโรงเรียนบ้านควนขัน จัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน
สำนักงานพลังงาน จังหวัดสตูล ร่วมกับโรงเรียนบ้านควนขัน จัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน
[ ผู้อ่าน 36 คน] วันที่ 16 ก.ย. 58 โดย บ้านควนขัน (ปุณยนุช ยอดนุ่น)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ด้วย นางศุภางค์ เพชรทอง ครู โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการขอรับการประเมิน และเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เรื่อง ชุดการสอนเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำภาษาไทย ตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
[ ผู้อ่าน 45 คน] วันที่ 11 ก.ย. 58 โดย โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน (มยุรีย์ บิลเหล็บ)
นร. บ่อหินฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวร่วมกับโรงพยาบาลละงู จัดฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหิน
[ ผู้อ่าน 95 คน] วันที่ 10 ก.ย. 58 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า จัดประกวดทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18-19 กันยายน 2558
[ ผู้อ่าน 183 คน] วันที่ 10 ก.ย. 58 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง