TEPE Online พัฒนาครู สู่อนาคตชาติ

หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์การถึงแก่กรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์การถึงแก่กรรม  
ด้วยบิดาของนางสาวเบญจมาภรณ์ บินรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง อ.ละงุ เสียชีวิตแล้ว ณ บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 3 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล กำหนดละหมาดยานาซะฮ์ เวลา 17.00 น. ณ มัสยิดบ้านเกาะยวน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ 25 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 9 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล เติมความรู้ครูปฐมวัย ร.ร.นำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.สตูล เติมความรู้ครูปฐมวัย ร.ร.นำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.สตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ครูผู้สอนปฐมวัยใน 30 โรงเรียนน่ำร่อง เพื่อจัดประสบการณ์สู่ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่ 23 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 87 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
คณะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประชุมข้าราชการครูโรงเรียนในโครงการฯพระราชดำริ
คณะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประชุมข้าราชการครูโรงเรียนในโครงการฯพระราชดำริ
คณะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประชุมข้าราชการครูโรงเรียนในโครงการฯพระราชดำริ
วันที่ 22 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 15 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
ข้าราชการในสังกัด สพป.สตูลแดงความยินดีต่อ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
ข้าราชการในสังกัด สพป.สตูลแดงความยินดีต่อ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
ข้าราชการในสังกัด สพป.สตูลแดงความยินดีต่อ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
วันที่ 22 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 194 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ปี 60
ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ปี 60
ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ปี 60
วันที่ 22 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 80 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
 
13 ก.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
13 ก.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
25 ส.ค. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
01 ก.ค. 59
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
24 มิ.ย. 59
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
03 มิ.ย. 59
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
27 พ.ค. 59
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
26 พ.ค. 59
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
20 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
         
โรงเรียนบ้านไทรงาม ขับเคลื่อนคานิยม 12 ประการ อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ อย่างต่อเนื่อง หวังสร้างคุณลักษณะนิสัยทีดี มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
[ ผู้อ่าน 8 คน] วันที่ 23 ก.ย. 59 โดย บ้านไทรงาม (อลิศรา บัวเพ็ชร)
โรงเรียนบ้านนางแก้ว นำนักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร ถวายเป็นพระราชกุศล
คณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีื่ ๓ โรงเรียนบ้านนางแก้ว อ.ละงู พร้อมใจเข้าค่ายพุทธบุตร ณ สำนักสงฆ์ถ้ำพุทธคีรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ
[ ผู้อ่าน 53 คน] วันที่ 22 ก.ย. 59 โดย โรงเรียนบ้านนางแก้ว (นายชินกฤต ตันสตูล)
โรงเรียนบ้านโคกพยอม รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
นางสาวไลลา บินโส๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม คณะครูและบุคกรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกพยอม นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
[ ผู้อ่าน 154 คน] วันที่ 21 ก.ย. 59 โดย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (นายชาคริต งะสมัน)
เรียนรู้จังหวัดบ้านเกิดไปกับอนุบาลหนูน้อย... จูงมือพ่อแม่ เรียนรู้สร้างประสบการณ์
ครูและผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ชวนจูงมือเที่ยวเรียนรู้บ้านเกิด สร้างร้อยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น เปิดโอกาสเรียนรู้ให้ลูกด้วยประสบการณ์
[ ผู้อ่าน 71 คน] วันที่ 10 ก.ย. 59 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
โรงเรียนบ้านไร่ ร่วมจัดนิทรรศการงาน “ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ”
โรงเรียนบ้านไร่ ร่วมจัดนิทรรศการงาน “ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ”ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
[ ผู้อ่าน 88 คน] วันที่ 08 ก.ย. 59 โดย โรงเรียนบ้านไร่ (กัลยาณี หลีดินซุด)
โรงเรียนอนุบาลละงูจัดนิทรรศการ
โรงเรียนอนุบาลละงูจัดนิทรรศการ"ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ" ณ โรงเรียนวัดหน้าเมือง
[ ผู้อ่าน 88 คน] วันที่ 07 ก.ย. 59 โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นางฝาริดะ หมื่นชล)
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า จัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า จัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
[ ผู้อ่าน 207 คน] วันที่ 02 ก.ย. 59 โดย เครือข่ายทุ่งหว้า (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนบ้านไร่ ร่วมพิธีเปิดกีฬาบาราเกตุส์เกมครั้งที่ 5
โรงเรียนบ้านไร่ ร่วมพิธีเปิดกีฬาบาราเกตุส์เกมครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
[ ผู้อ่าน 143 คน] วันที่ 02 ก.ย. 59 โดย โรงเรียนบ้านไร่ (กัลยาณี หลีดินซุด)
โรงเรียนบ้านสายควนเข้าร่วม โครงการ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสายควน เข้าร่วมโครงการ "พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ" ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 41 (ท่าแพ สตูล)ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
[ ผู้อ่าน 125 คน] วันที่ 31 ส.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 เข้าร่วมกีฬาอำเภอ กีฬากาหลงเกมส์ 2559
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" ร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอ "กีฬากาหลงเกมส์ 2559" ในระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สตูล
[ ผู้อ่าน 130 คน] วันที่ 30 ส.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬากรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาควนกาหลง ณ โรงเรียนอนุบาลควนกาหหลง และสนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
[ ผู้อ่าน 139 คน] วันที่ 29 ส.ค. 59 โดย บ้านห้วยน้ำดำ (นายอาซัลหลี ศรียาน)
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 ร่วมแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน กาหลงเกมส์ครั้งที่16
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เข้ากิจกรรมการแข่งกีฬากรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาควนกาหลง ณ โรงเรียนอนุบาลควนกาหหลง และสนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
[ ผู้อ่าน 96 คน] วันที่ 26 ส.ค. 59 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 (วิลาวรรณ ปอหรา)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ติดตามเยี่ยมเละเสริมพลังการพัฒนาโรงอาหาร ห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านสายควน
เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดสตูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่าแพ ติตามตรวจเยี่ยมเละเสริมพลังการพัฒนาโรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนบ้านสายควน
[ ผู้อ่าน 208 คน] วันที่ 24 ส.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านสายควน (นัศรีน ตาเดอิน)
โรงเรียนบ้านขอนคลาน ร่วมแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า
โรงเรียนบ้านขอนคลาน ร่วมแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ และโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
[ ผู้อ่าน 1425 คน] วันที่ 23 ส.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้าแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า จัดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2559 มีโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหว้า เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 18 โรงเรียน
[ ผู้อ่าน 310 คน] วันที่ 22 ส.ค. 59 โดย เครือข่ายทุ่งหว้า (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
โรงเรียนบ้านควนขันจัดกิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

[ ผู้อ่าน 96 คน] วันที่ 22 ส.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านควนขัน (นางสาวสมใจ สุมาลี)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง