TEPE Online พัฒนาครู สู่อนาคตชาติ

หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


 
 
 
สพป.สตูล  จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
สพป.สตูล จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สนองนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 28 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 184 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางศิริรัตน์ เสกสรรค์ ครู ชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลมะนัง อ.มะนัง จ.สตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 26 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 35 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ประชุม กศจ. รอบ 2  บริหารบุคคลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ประชุม กศจ. รอบ 2 บริหารบุคคลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประชุม กศจ. ครั้งที่ 2/2559 เน้นการบริหารบุคคลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 26 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 160 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
สพป.สตูล วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2559
สพป.สตูล วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2559
สพป.สตูล วางพวงมาลาถวายราชสักการะในพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศาลากลางจังหวัด เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
วันที่ 25 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 39 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 กศจ.สตูลระดมความคิดเห็นภาครัฐ /เอกชน ประชาชนสู่แผนการพัฒนาการศึกษาสนองความต้องการคนสตูล
กศจ.สตูลระดมความคิดเห็นภาครัฐ /เอกชน ประชาชนสู่แผนการพัฒนาการศึกษาสนองความต้องการคนสตูล
กศจ.สตูลระดมความคิดเห็นภาครัฐ /เอกชน ประชาชนสู่แผนการพัฒนาการศึกษาสนองความต้องการคนสตูล
วันที่ 22 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 118 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
 
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
27 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
20 เม.ย. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
02 มี.ค. 59
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
10 พ.ย. 58
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
10 พ.ย. 58
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
29 ต.ค. 58
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
02 มี.ค. 58
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
23 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ก.พ. 58
ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
10 ก.พ. 58
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
         
โรงเรียนอนุบาลละงูได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เลือก โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ "ชุด In Love" ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้
[ ผู้อ่าน 221 คน] วันที่ 08 เม.ย. 59 โดย โรงเรียนอนุบาลละงู (นางฝาริดะ หมื่นชล)
คณะครูผู้อำนวยการร่วมใจทาสีรั้วโรงเรียนบ้านหัวควนช่วงปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนบ้านหัวควน อ.ละงู จ.สตูล ร่วมกันใช้เวลาตอนปิดภาคเรียนปรับปรุงสภาพโรงเรียนด้วยการทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อปรับปรุงสภาพโรงเรียนให้สวยงาม
[ ผู้อ่าน 127 คน] วันที่ 05 เม.ย. 59 โดย บ้านหัวควน (อุเชน)
โรงเรียนบ้านบ่อหินได้จัดกิจกรรมรายงานผลสู่สาธารณชน ภายใต้ชื่องาน “บ่อหินสานสัมพันธ์สู่ชุมชน ครั้งที่ 3”
ประธานในพิธี นายสะอาด อุสมา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน “บ่อหินสานสัมพันธ์สู่ชุมชน ครั้งที่ 3”
[ ผู้อ่าน 130 คน] วันที่ 05 เม.ย. 59 โดย บ้านบ่อหิน (รัฐกรณ์ บุญแก้วสุข)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ในวันที่ 31 มีค 2559
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ในวันที่ 31 มีค 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
[ ผู้อ่าน 55 คน] วันที่ 04 เม.ย. 59 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นายอาลี วัฒนะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านในเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เพื่อขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเข้าสู่ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[ ผู้อ่าน 115 คน] วันที่ 31 มี.ค. 59 โดย บ้านในเมือง (ณรงศักดิ์ เส็นจิต)
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 จัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันพุธ ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ได้จัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน
[ ผู้อ่าน 107 คน] วันที่ 30 มี.ค. 59 โดย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง120 (วิลาวรรณ ปอหรา)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ไปเครื่องบิน กลับรถไฟ นักเรียนชั้น ม.3 ระหว่างวันวันที่ 23 - 26 มี.ค. 2559
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ไปเครื่องบิน กลับรถไฟ นักเรียนชั้น ม.3 ระหว่างวันวันที่ 23 - 26 มี.ค. 2559
[ ผู้อ่าน 114 คน] วันที่ 29 มี.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
โรงเรียนบ้านขอนคลานจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านขอนคลาน จัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อสรุปผลการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินงานของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
[ ผู้อ่าน 168 คน] วันที่ 28 มี.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านขอนคลาน (ปิยะพิชญ์ จิตรหลัง)
กิจกรรมฮารัปปันบารู พร้อมด้วยน้ำตา
นายโชคชัย ทิพย์รองพล ผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครูและผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมฮารัปปันบารู ซึ่งอยู่ในโครงการสัมพันธ์ชุมชน
[ ผู้อ่าน 73 คน] วันที่ 27 มี.ค. 59 โดย บ้านตูแตหรำ (นายบาฮารูดิน ยาโงะ)
โรงเรียนบ้านท่าหินจัดกิจกรรมเปิดประตูการเรียนรู้สู่สาธารณชน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านท่าหินจัดกิจกรรมเปิดประตูการเรียนรู้สู่สาธารณชน ปีการศึกษา 2558
[ ผู้อ่าน 104 คน] วันที่ 25 มี.ค. 59 โดย บ้านท่าหิน (นางจรวย จันทร์ทองพูน)
เครือข่ายควนโดนจัดกิจกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน
วันที่ 25 มีนาคม 2559 เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอควนโดน จัดการแข่งขั้นกีฬานักเรียนนักศึกษา ภาคฤดูร้อน คัดเลือกตัวแทนระดับอำเภอควนโดน
[ ผู้อ่าน 81 คน] วันที่ 25 มี.ค. 59 โดย บ้านกุบังปะโหลด (นายอับดุลเลาะฮ์ พันหวัง)
โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ และงานสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ และงานสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 มีนาคม 2558
[ ผู้อ่าน 112 คน] วันที่ 25 มี.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ (ปัทมา มาลินี)
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จัดกิจกรรมอาตัมมัตอัลกรุอาน ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม อาตัมมัตอัลกรุอาน ประจำปีการศึกษา 2558
[ ผู้อ่าน 97 คน] วันที่ 18 มี.ค. 59 โดย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า (ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน)
ประชาสัมพันธ์ข่าวการถึงแก่กรรม...
คุณพ่อถนอม ศรีหมอก บิดาของนางวรรณา เอี่ยวเหล็ก(ครูปุก) ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล ได้ถึงแก่กรรมโดยโรคชรา ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดชนาธิปเฉลิม อ.เมืองสตูล จ.สตูล กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป....จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขอแสดงความเสียใจไว้ ณ โอกาสนี้
[ ผู้อ่าน 40 คน] วันที่ 16 มี.ค. 59 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 จัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาสู่สาธารณะชน ในวันที่ 11 มีนาคม 255
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 จัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาสู่สาธารณชน ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ
[ ผู้อ่าน 115 คน] วันที่ 15 มี.ค. 59 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (นางสาวมาเรียม สตอหลง)
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสตูล
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากภายในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนรักและหวงแหนในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
[ ผู้อ่าน 92 คน] วันที่ 15 มี.ค. 59 โดย บ้านหนองหอยโข่ง (นายฉุอิบ หลงสลำ)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.สตูล
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง