หน้าหลัก
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ผอ.สพป.สตูล
รอง ผอ.สพป.สตูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
       e-Office สพป.สตูล
       e-Office สพฐ.
       e-Slip
       e-Report
       เว็บเก่า
       สารสนเทศ 2556
       สารสนเทศ 2555
       สารสนเทศ 2554
       สารสนเทศ 2553
เชิญรับฟังคลื่นแห่งการเรียนรู้ กับ สพป.สตูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
DLTV

eDLTV

สหวิชา.com

ทรูปลูกปัญญา

eDLTV


กระทรวง ICT

ThaiCERT ไทยเซิร์ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

 

     
 


 
 
 
เชิญส่งผลงาน ส่งประกวดในโครงการ ทรูปลูกปัญญา
เชิญส่งผลงาน ส่งประกวดในโครงการ ทรูปลูกปัญญา
เชิญส่งผลงาน ส่งประกวดในโครงการ ทรูปลูกปัญญา
วันที่ 20 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 22 ] คน โดย อำนวยการ (จิดาภา ปาทาน)
ขอเชิญติดตามชม รายการช่วยเพื่อนครู
ขอเชิญติดตามชม รายการช่วยเพื่อนครู
สกสค. ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามชมรายการ "ช่วยเพื่อนครู" ตอนโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ร่วมสร้างสุขด้วยความพอเพียง ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:10 - 16:35 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
วันที่ 19 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 43 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
รายชื่อข้าราชการครูสายงานการสอนที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ (ย้าย)
รายชื่อข้าราชการครูสายงานการสอนที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ (ย้าย)
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูสายงานการสอนที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ (ย้าย) ให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
วันที่ 18 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 888 ] คน โดย ศูนย์ ITE (สุนีย์ อาดำ)
สพป.สตูล  เร่งโรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียน ปี 2558  เพื่อประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณ
สพป.สตูล เร่งโรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียน ปี 2558 เพื่อประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณ
สพป.สตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อให้สถานศึกษา สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและสถานศึกษา ประจำปี 2558 (DMC)ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทันตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพสูงสุด
วันที่ 17 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 114 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
ขอเชิญติดตามชม รายการช่วยเพื่อนครู
ขอเชิญติดตามชม รายการช่วยเพื่อนครู
ส.ก.ส.ค. ขอเชิญติดตามรับชมรายการช่วยเพื่อนครู ตอนโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. กับการแก้ปัญหาเพื่อนครู ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.10-16.35 น.
วันที่ 15 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 50 ] คน โดย อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
 
23 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
10 ก.พ. 58
อำนวยการ (กันยา มาศภูมิ)
07 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
03 ก.พ. 58
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
16 ธ.ค. 57
นโยบายและแผน (สุริยา หมาดทิ้ง)
18 พ.ย. 57
()
14 ต.ค. 57
()
14 ต.ค. 57
()
01 ต.ค. 57
()
29 ส.ค. 57
()
28 ส.ค. 57
()
13 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
12 ส.ค. 57
()
         
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านสาครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
[ ผู้อ่าน 105 คน] วันที่ 22 พ.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านสาครเหนือ (มยุรี รักสกุล)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองขุด
ตามที่โรงเรียนบ้านคลองขุด ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
[ ผู้อ่าน 143 คน] วันที่ 22 พ.ค. 58 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
โรงเรียนบ้านปากบาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านปากบาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ จำนวน ตำแหน่ง
[ ผู้อ่าน 45 คน] วันที่ 21 พ.ค. 58 โดย บ้านปากบาง (จุรี นราจิต)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนบ้านนาพญา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อ มาสอบประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านนาพญา เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ถ้าไม่มาสอบประเมินสมรรถนะ ตามวัน และ เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
[ ผู้อ่าน 58 คน] วันที่ 20 พ.ค. 58 โดย บ้านนาพญา (นายชาคริต งะสมัน)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางปรีดา ปะดุกา ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
[ ผู้อ่าน 8 คน] วันที่ 20 พ.ค. 58 โดย บ้านหัวกาหมิง (อภิศักดิ์ บินตาเอบ)
ประกาศโรงเรียนบ้านเขาจีน
โรงเรียนบ้านเขาจีน ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
[ ผู้อ่าน 480 คน] วันที่ 13 พ.ค. 58 โดย โรงเรียนบ้านเขาจีน (อาอีฉ๊ะ เปรมใจ)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาตร์
ด้วยโรงเรียนบ้านคลองขุด สังกัด สพป.สตูล ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 074-711290
[ ผู้อ่าน 591 คน] วันที่ 11 พ.ค. 58 โดย บ้านคลองขุด (ทิพยาภรณ์ พูนพานิช)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นายสะอีด บังคม ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านปาเต๊ะได้เผยแร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานการใช้นิทานคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองชั้นอนุบาลปีที่2 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ
[ ผู้อ่าน 35 คน] วันที่ 07 พ.ค. 58 โดย บ้านปาเต๊ะ (นิฟติมา หมาดทิ้ง)
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชา ภาษาไทย
ด้วยโรงเรียนบ้านนาพญา สังกัด สพป.สตูล ประสงค์รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชา ภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 12 - 19 พ.ค.2558 ณ โรงเรียนบ้านนาพญา อำเภอละงู จังหวัด สตูล ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 086 -9576147 หรือ 089-9749377
[ ผู้อ่าน 427 คน] วันที่ 05 พ.ค. 58 โดย บ้านนาพญา (นายชาคริต งะสมัน)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางเรณู นาคเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แสงและสมบัติของแสงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
[ ผู้อ่าน 29 คน] วันที่ 03 พ.ค. 58 โดย ()
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นายบุรฮัน หลังปูเต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านปาเต๊ะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ ผู้อ่าน 142 คน] วันที่ 28 เม.ย. 58 โดย บ้านปาเต๊ะ (นิฟติมา หมาดทิ้ง)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางสาวยาวาเรี๊ยะ หลงหัน ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
[ ผู้อ่าน 113 คน] วันที่ 26 เม.ย. 58 โดย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า (ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายวิทยา มาราสา
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายวิทยา มาราสา เรื่องการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
[ ผู้อ่าน 102 คน] วันที่ 17 เม.ย. 58 โดย บ้านปาเต๊ะ (นิฟติมา หมาดทิ้ง)
โครงการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จังหวัดสตูลและสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลร่วมกับโรงเรียนวรรธนะสารจัดโครงการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
[ ผู้อ่าน 57 คน] วันที่ 10 เม.ย. 58 โดย โรงเรียนวรรธนะสาร (นางสาวสาริณี หนูหมาด)
กิจกรรมวันกตัญญู โรงเรียนบ้านวังสายทอง
การจัดกิจกรรม "วันกตัญญู" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องจากวันสงกรานต์
[ ผู้อ่าน 90 คน] วันที่ 10 เม.ย. 58 โดย โรงเรียนบ้านวังสายทอง (นางสาวฮาบีบ๊ะ สขสง่า)
กิจกรรมวันกตัญญู โรงเรียนบ้านวังสายทอง
การจัดกิจกรรม "วันกตัญญู" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องจากวันสงกรานต์
[ ผู้อ่าน 90 คน] วันที่ 10 เม.ย. 58 โดย บ้านวังสายทอง (นางสาวฮาบีบ๊ะ สุขสง่า)
 
 
         
 
 
         

 
 
         

 
 

ลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณ   d
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน...สตูล

การขอใช้
ค่ายลูกเสือปากบาง